© Martin Adema 2019  
20,00
Fluttering Beauty
Flying Frisbee
Fol de Rol
15,00
Hoogte 100 cm Bloem 23 cm Bloei M Type D
Lambertson 2008 Hoogte 63 cm Bloem 15 cm Bloei VH Type T
Connell 1953 Hoogte 100 cm Bloem  cm Bloei ML Type D
8,00
     Joiner 1999